Strona główna


Autor webquestu: Joanna Podgórska, nauczycielka przedmiotów zawodowych logistycznych.
WebQuest przeznaczony jest dla uczniów szkół ponagimnazjalnych (ponadpodstawowych) kształcących się w zawodzie technik logistyk. Wykonywany będzie w ramach kwalifikacji AU.22 Obsługa magazynów.

Czas realizacji - 2 tygodnie.